Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Delarna i Thinking Portfolio

Verksamhetsutveckla med oss!

Det skall vara lätt att känna igen sig bland olika portföljer därför finns det en genomgående layout och struktur i alla portföljer allt för att det skall vara lätt att lära sig och snabbt komma igång

Här nedan ger vi några exempel på hur delarna i verktyget och hur det ser ut. Men det finns många delar och parameteriseringen för varje kund gör att utseendet kan skifta mellan kunder. Men låt oss kort introducera några av delarna.

Översikt

Varje portfölj har en översikt över de objekt, delar som ingår i den, det exakt innehållet parameteriseras för varje kund och portfölj.

Kolumner

Varje användare kan själv välja vilka kolumner som den vill se i sin översikt.

Filter

Varje användare kan själv begränsa det som skall visas med hjälp av två typer av filter.

Export till Excel

Du kan få hela översikten som enda enda MS Excel-fi (eller pdf).

Dashboards

Dashboard fungerar som en instrumentbräda som Du själv kan sätta ihop med de delar som Du behöver för att skapa en överblick i portföljen.

Ett eller flera dashbords

Beroende på syftet med ditt dashboard kan Du skapa flera dashboards som Du enkelt växlar mellan..

Storleksjustering

Du kan själv storleksjustera de olika delarna men också bestämma var de skall placeras

Direkt länk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lär dig mer …

Kontakta gärna oss så presenterar vi gärna verktyget genom en demonstration men Du får också gärna ladda ned några av de ”White Papers” som också mer i detalj beskriver portföljer och verktyg.

Kontakta oss
Projektportföljen

Detta ”White Paper” beskriver den klassiska projektportföljen och ger en god inblick över hur Thinking Portfolio fungerar som verktyg.

Multi Portfolio Platform

Portföljerna i Thinking Portfolio hänger ihop detta ”White Paper” handlar om denna miljö av sammankopplade portföljer

Projekthandboken

Denn handbok (på engelska) ger en god beskrivning av projektteorin men innehåller också exempel från verktyget Thinking Portofolio.