Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Om Planario

Verksamhetsutveckla med oss!


Engagemang och intresse!

Det finns fantastiskt mycket att upptäcka i världen. Planario grundades därför att vi tror att varje företag och organisation har något att lära ut och lära in! Vår förhoppning är att kunna tillföra något inom portföljstyrning.

Några ord om oss

Planario är ett företag som drivs utifrån förhållningssättet Teal. För oss är engagemang och ett nätverk att lita på viktigare än en formell hierarki. Beslut fattas där de bäst kan fattas. Vi ser och lyfter fram varandras potential med hjälper och stödjer varandra i områden där vi behöver förbättra oss. Men framför allt brinner vi för att hjälpa till med kunskap och råd utifrån vår bakgrund inom teknik såväl som ekonomi.

Varför finns Planario? Tanken med Planario är att göra vardag överblickbar och hanterbar både för medarbetare men också styrgrupper och företagsledningar. För det krävs en strukturerad överblick över verksamheten, det är svårt att arbeta ihop när livet består av isolerade öar och stuprör.

Vi behöver värderingar, processer, rutiner men också verktyg. Ett verktyg skapar visserligen ingen förändring, men det kan också vara svårt att göra en förändring om det inte finns ett verktyg. Planario är partner med företaget Thinking Portfolio som under många år framgångsrikt hjälpt andra företag i länder runt om Europa – med Planario vill vi hjälpa företag med bas i Sverige.

Sten Söderberg

Sten Söderberg en av grundarna av Planario.

Erfaren, påhittig och nyfiken civilekonom med ett stort intresse för projektstyrning och kunskapshantering. Har vid sidan av sin yrkeskarriär drivit en akademisk karriär med studier vid flera av de stora universiteten och högskolorna i Sverige.