Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Riskhantering

Verksamhetsutveckla med oss!

Oavsett om det kallas
risker eller möjligheter så förtjänar de bästa möjliga hantering

Riskhantering är inte något nytt, det är något som människan gjort sedan tidernas begynnelse, oavsett om det handlade om att byta jaktmarker eller prova på nya arbetsverktyg. Med verktyget Thinking Portfolio har Du möjlighet att visalisera riskerna, bedömma dem och bygga det organisatoriska lärandet utifrån dem.

Kontakta ossVi rekommenderar användning av vårt snabba koncepttestprojekt (PoC) vid implementering av systemet. Efter ett par möten implementerar vi en kundspecifik lösning i molnet som kunden har åtkomst till under testperiod på en till tre månader

Varför använda Thinking Portfolio?

Riskhantering är inget ”hokus pokus”, risker är något som vi måste ta och för att våra organisationer skall överleva och utvecklas. Vad som är viktigt är Riskmedvetenhet, att vi tänker igenom risker, att vi lägger upp en plan för att hantera dem. Utifrån ett kraftfullt, enkelt webbaserat verktyg som alla har tillgång till i organisationen vill vi därför besvara frågan på tre sätt.

1

Riskhantering görs bäst i grupp

Det handlar inte om att Du ensam eller någon annan skall definiera alla riskerna i organisationen, risken är stor att man då missar risker eller inte skapar någon samsyn. Det är viktigt att Ni tillsammans kan få en  överblick, att ni eller någon annan i organisationen enkelt kan få upp den risklista som gjorts.

2

Risker varierar med tiden

Risker och riskbedömningen måste hållas aktuell och relevant. Det viktigt att inte ”glömma bort risker” eller glömma att uppdatera riskbedömningen. I verktyget Thinking Portfolio kan Du snabbt se, när och vem som uppdaterade risklistan senast men också få påminnelser när uppdateringar behövs.

3

Risker bör prioriteras

Med verktyg som ”Risk Matrix” och ”Risk Analysis” går det att hitta de risker som måste prioriteras. Prioriteringen kan göras transparant och åtkomlig så att man slipper frågan ”varför prioriterades den här risken?”

Thinking portfolios grundläggande komponenter – widgeterna – är byggstenarna för att utforma olika portföljmodeller. Widgetarnas innehåll kan konfigureras enligt kundens behov.

Risker är inte bara Risker! 

Risker finns inte bara i risklistan. Thinking Portfolio är ett visuellt verktyg som gör det möjligt att signalera händelser men också tolka det som sker. I bilden till höger signalerar projektledaren att tidplan och omfattning ligger i farozonen – vad kan ha hänt? Genom att data, uppgifter blir tydliga finns det möjlighet för styrgrupper eller andra aktörer att reagera, att hjälpa till och stötta upp så att projektet blir en framgång!

Vill Du veta mera? 

Anssi Nevalainen på företaget Thinking Portfolio  ger i videon till vänster insikter och nyttig information om riskporföljen. Vill Du läsa om riskhanteringsportföljen så ladda gärna ned vårt ”White Paper”.