Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Tänk Portfölj!

Verksamhetsutveckla med oss!

Här har vi samlat lite tankar och några få idéer till vad verktyget Thinking Portfolio kan användas till, men det är bara fantasin som begränsar oss!

Thinking Portfolio® är parameterstyrt, därför kan nya krav och behov snabbt tillgodoses med en parameterjustering. Det gör att systemet kan användas av många olika organisationer och för olika typer av funktioner eller processer.

Vi kallar det 
portföljer – verktyg som anpassas för

Projekt – Översikt och rapportering i projektet, från idé-stadiet till det slutliga förvaltningsskedet.

Produktutveckling – Oavsett om en traditionell linjär process eller en mer Agil modell används så kan Thinking Portfolio hjälpa till att nå framgång i utvecklingen av nya produkter..

Outsourcing – Att samarbeta med partners kring viktiga delar i organisationens värdekedja kräver ofta uppdaterad och dokumenterad kommunikation. I Thinking Portfolio finns inga krångliga licensmodeller som begränsar och det går lätta att engagera externa parter.

Uppdragshantering – Jobbar ni med större uppdrag där en eller flera interna resurser bokas in på längre aktiviteter? Då kan Thinking Portfolio användas för att dels dokumentera uppdragen, visualisera ”statusläget” men också för att planera resurser och se resursbeläggningen.

Tester – Testning av större system eller produkttestning kan med fördel hanteras via Thinking Portfolio. Vem skall utföra testningen? Vilka punkter har upptäckt under testningen som måste lösas? Att hantera denna typ av frågor görs enkelt med systemet..

Avtalshantering – Har ni information om avtal som medarbetare snabbt måste komma åt och som Ni måste administrera och underhåll? Det här löser Thinking Portfolio!

Innovationer – Förslag och idéer om att förbättra verksamheten läggs lätt in och bedömas på olika sätt. Och det kan vara högt som lågt, kostnadsintensiva men också intäktsgenererande aktiviteter

Fastighetsunderhåll – Hanterar ni ett större antal fastigheter, köper ni och eller förmedlar fastigheter? Tack vare parameteriseringen är det möjligt att bygga upp portföljen av fastigheter och till dem knutna aktiviteter.

När behöver man ett portföljverktyg?

Om man inte har använt ett portfölj verktyg så kan det vara svårt att veta; när behöver man ett sådant här verktyg? Men det finns några signaler ifrån organisationen som kan indikera att det vore bra med ett portföljverktyg.t.

Det är ständigt panik!

Ibland beror det här på att tidiga signaler inte fångas upp. Tänk Dig hur kroppen fungerar. Märker Du ibland att det ”kurrar imagen”, det kan vara en signal på att Du börjar bli hungrig! Om Du aldrig fångar upp signalerna, Du bryr dig inte om att Du svimmar, blir yr etc då kan det vara fara och färde. Därför, med ett tillgängligt portföljverktyg, där alla idéer, impulser kring projekt samlas upp kan Du avgöra vad som troligen kommer dyka upp framöver!

Det är svårt att skapa sig en överblick

Du får kanske ägna lång tid åt att samla in information eller ägna timmar åt att själv uppdatera information. Med ett Portfölj verktyg kan alla vara uppkopplade och informationen rykande aktuell – då går det lätt att få fram bra sammanställningar. Och det är enkelt att få en enhetlig struktur på rapporter så att det går snabbt att sätta sig in i ärendet.

Vi måste få med alla!

Du har behov att få alla delaktiga och engagerade. Du behöver skapa transparans, från toppen av organisationen ända ned till gräsrötterna. I en portfölj kan Du samla ihop förslagen, ansökningarna, projekten eller iniativen så att alla ser vad som är på gång.!

Tiden räcker inte til

Tiden räcker sällan till – men hur många objekt är det i portföljen fördelar på tillgängliga resurser? Kör ni alldeles för många tester samtidigt för att det skall fungera att fokusera, eller är varje resurs så splittrad att vi talar om tid fördelat på enskilda %-delar på olika portföljobjekt.

Att komma igång!