Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Bloggen

Verksamhetsutveckla med oss!

Vi har funderat på en sak …

Under bloggen samlar vi våra funderingar från högt till långt. Det kan vara saker som vi läser, saker som händer eller något helt annat. Har Du synpunkter på inläggen, triggar det Dina funderingar? Det är precis det vi vill och vi vill gärna höra från Dig – tillsammans bygger vi en bättre värld!

Hållbarhet ur projektperspektiv

Tittar vi närmare på hållbarhetsarbetet i en organisation så handlar det mycket om att hantera risker, minska slöseri av olika slag, kommunicera med intressenter och implementera olika typer av förändringar.[…]

Read more

Hållbarhet

Det finns ett grupp ord som ofta kan tolkas vitt och brett och har lite olika innebörd beroende på person. Ord som Demokrati, Projekt och numera Hållbarhet är några exempel.[…]

Read more

Signalering

De flesta projekt hamnar vid någon tidpunkt i någon form av bekymmer, antingen genom sin egen förskyllan eller på händelser som inträffar ”utanför” projektet, i dess omgivning. Naturligtvis jobbar i[…]

Read more

Systematiskt lärande genom Projekt

Hållbarhet är ett av de viktigaste områdena att arbeta med idag. Det finns mycket att vinna på att tänka hållbart och många projekt startas upp. Det man kanske inte tänker[…]

Read more

PMO och Organisationsledningen

Hur samverkar PMO och organisationsledningen? Karens M. Marks skriver i sin bok ”Experiences in Building a Leading PMO” och i kapitlet om ”Relationships/Stakeholders” hur ett PMO påverkas av ledningen i[…]

Read more

Kunskapsdelning

Dagens organisationerna präglas inte bara av en ökad projektifiering, där uppgifter bedrivs mer och mer i projektform utan också en blandning av anställningsformer vad gäller resurserna. Organisationens egna anställda, personal[…]

Read more

Multitasking

Johanna Rotman skriver i boken ’Manage Your Project Portfolio’; ”Multitasking is the fastest way to waste time. With enough multitasking, you can bring all work to a dead stop”. Oj![…]

Read more

Intake Management

Ibland använder man ord som ”en riktig röra” eller ”fullständigt kaos”, många gånger beroende på i vilket känsloläge man är i. I det här fallen kan det underlätta med att[…]

Read more

För många projekt – För lite tid?

År 2020 börjar kanske kännas gammalt, men kan inte låta bli att reflektera över ”Annual Report – Projekt State of Project Management” ifrån Wellingtone. Rapporten kan sammanfattas i några korta[…]

Read more