Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Verksamhetsutveckla med oss!

Verksamhetsutveckla med oss!

Att förbättra sin verksamhet behöver inte vara komplext och omvälvande. Ofta handlar det om att praktiska, konkreta uppgifter som att hålla ordning på risker, projekt, ansökningar eller andra objekt som är kritiska för just Din verksamheten.

Vi tror på synlighet från start till mål. Och då tänker vi inte bara på det enskilda projektet, risken etc utan helheten. Kan exempelvis hela portföljen av projekt visualiseras blir det möjligt att hitta projekten som behöver mer stöd, projekt som kan hjälpa varandra (samordnas). Grunden i vårt arbete utgörs naturligtvis av den kompetens och kunskap vi samlat på oss, men vårt erbjudande bygger också på ett beprövat verktyg Thinking Portfolio® .

Planario deltar på Projektmässan 2022, Karlstad den 18 Maj.

Länge har vi kunnat använda olika digitala verktyg för att träffas och mötas – men det är svårt att matcha ett riktigt fysiskt möte! Projektmässan ger oss nu möjligheten att återige träffas och kunna diskutera projekt, verktyg och andra intressanta saker. Så för oss på Planario är det självklart att vi vill delta! Det är extra roligt att se att välkända projekt ikoner som Monica Lööw och Bo Tonnquist deltar och föreläser om;

  • Projektledning som ger struktur, engagemang och tydlighet

  • Tydlighet och feedback som påverkar beteende

  • Projektmognad – förmågan att genomföra lyckade projekt

  • Agilt eller traditionellt – vad passar bäst?

Seminar 2022

Planario deltog i Future Trends in Portfolio Management 2022. Med många spännande teaman och inslag fick vi möjligheter att på Planario tala om Hållbarhet som en drivkraft vid Portföljhantering. Men är Du intresserade av frågorna nedan så lyssna gärna igenom det som ligger ute på Youtube.

  • Intresserad av presentationer om hur man kan använda simulation och ”gamification” för utbildning i projektverksamhet?

  • Hur hanterar man verksamheten i en stor internationell koncern med hjälp av portföljhantering?

  • Hur stödjer portföljhantering och starka samarbetsnätverk regional utveckling?

Med verktyget Thinking Portfolio som bas

Med hjälp av verktyget Thinking Portfolio® kan Du i tidigt skede bedöma potential och möjligheter med varje objekt i portföljen om det så är projekt, innovationsidéer, större ansökningar eller något annat som Din verksamhet hanterar mängder av. Att utifrån tänkbara scenarier, baserat på strategi och strukturerat urval välja delar i portföljen tror vi är en bra väg till framgång.

Varje projektledare vet hur stressigt det kan vara att hantera återkommande rapportering och presentationer. Och varje portföljägare vet hur knepigt det kan vara att få ihop en bra sammanställning av nuläget i projekten. Därför finns verktyget Thinking Portfolio®.

Verktyget bygger på lärande ifrån andra organisationer och projekt. Därför finns det färdiga formulär för att dokumentera projektet, riskbedömningar av olika slag men också visuella hjälpmedel i form av ”signal”-system och kanban-kort.

Med Thinking Portfolio® som verktyg i vårt erbjudande vill vi hjälpa Din organisation att förbättra och underlätta för medarbetare och andra parter i Din verksamhet. Därför vill vi speciellt lyfta fram följande fördelar med systemet.

Verktyget ligger i molnet och du behöver därför inte installera eller uppdatera något system, det sköts automatiskt.

Verktyget säljs för alla i Din organisation, dvs programmet säljs inte styckvis där Du månadsvis måste hålla reda på antal licenser eller fundera på vem som egentligen skall ha programmet eller inte. Har Du verktyget som bas i organisationen så har Du det!

Anpassningar. Verktyget är byggt för att anpassas till Din verksamhet och det går också att koppla verktyget till företagets kärnsystem.

Ständigt dessa Excel-ark!

Excel är både en välsignelse när det funkar, men kan också vara en plåga att versionshantera, uppdatera mm. Den dagen Du känner att Du eller Dina kollegor nått den digitala smärtgränsen – ta då steget och skaffa ett bättre digitalt verktyg.

I ett digitalt verktyg slipper Du många manuella moment. Med konsistenta rapporter slipper Du klippa och klistra varje vecka eller månad för att skapa de rapporter som Du ändå sista minuten måste ändra i, därför att nya data kommit in.

Vad får Dig att utvecklas?

Ett digitalt verktyg gör en del av grovjobbet – men det skall också få Dig att växa! Med system har färdiga rutiner och metoder får Du vägledning och slipper uppfinna hjulet på nytt. När ni i gruppen, företaget eller myndigheten jobbar på samma sätt – då uppstår möjligheten att lära av varandra och utvecklas snabbare tillsammans.

Vill Du lära Dig mer om portföljstyrning? Passa på att gå den webbaserade utbildningen som har skapats av företaget Thinking Portfolio!


PPM Handboken är en bra introduktion till Portföljhantering med över 34 kapitel och innehåller ”Characteristics of an Effective Project Management Officer” samt ”Weak-signals in Your Project’s Environment to Follow Monthly?”

Läs mer om systemet och vad det hela handlar om. I vårt ”White Paper” på hela 34 sidor berättar vi mer om systemets grundfunktioner, resursplanering, rapportering och lite om de olika portföljtyperna. Allt på svenska!

Hur använder andra företag Thinking Portfolio®? Svaret hittar Du in ”kundberättelser” som beskriver hur företag och organisationer i Norden och Europa inte bara använder systemet utan också vilken nytta de haft av systemet.

Med hjälp av Thinking Portfolio och funktionen Multi-Portfolio Platform så kan Du nu koppla ihop flera portföljer för gemensam rapportering mm. Ladda ned rapporten och läs mer om denna användbara funktion.