Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Ordlista

Verksamhetsutveckla med oss!

Precis som inom alla områden använder vi mer eller mer unika ord inom området portföljhantering – vad betyder alla dessa? För att göra det lätt att förstå och bli förstådd så har vi försökt samla ihop orden här.

Vad betyder ordet?

Ord eller Begrepp Vår förklaring
Deliberate Strategies Strategier som har formulerats och klarlagts inom organisationen, vi skulle kunna tala om en organisations officiella strategier (se Emergent Strategies).
EPMO Enterprise Project Management Office, betonar att projekt kontoret spänner över flera bolag eller divisioner inom en och samma koncern.
Emergent Strategies Strategier som växer fram och från början inte är formellt fastställda (se Deliberate Strategier)
PMO och PPMO Project Management Office (PMO) utvecklar kompetens kring projekt, hanterar och koordinerar projekt som utförs och kan agera i projekten. Project Portfolio Management Office (PPMO) fokuserar på projekten som en helhet men i synnerhet på urval och kvalificering av projekt som skall genomföras.
Program work breakdown structure (PWBS) Sättet som vi bryter ned (delar upp) organisationens strategiska plan i olika delmål som sedan delas upp i ett eller flera strategiska iniativ.
PTQ - Project Termination Quality Ibland måste projekt, produkter eller idéer avslutas och stängas. Vissa organisationer har en process eller rutin för det, andra gör det utifrån magkänslan. Med PTQ försöker vi beskriva kvalitén i projektavsluten.
SMI - Senior Management Involvement Beskriver i vilken grad eller på vilket sätt som företagsledning eller högre beslutsfattare är engagerade i portföljhanteringen i sin helhet eller i någon del därav.
Strategic Fit I vilken grad eller utsträckning är objekten i portföljen i linje med företagets strategi.
Strategic Surveillance Avser sättet, metoderna eller processerna som finns i en organisation för att scanna av den interna som externa miljön för att hitta kritiska händelser som plötsligt dyker upp.