Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Varför ett verktyg för strategisk planering?

Verksamhetsutveckla med oss!

Vertikalt och Horisontalt Stöd!

Trots alla intranät, mailsystem och Teams siter så kan det vara svårt att få en överblick över vad som är på gång i verksamheten. Och det gäller såväl ledning som styrgrupper och projektledare. Med systemet Thinking Portfolio skapas både ett gemensamt forum men också en plats för Dig som har behov av att hålla reda på Dina projekt, aktiviteter, tillgångar, risker etc. Genom att både gå vertikalt nedåt i organisationen men också vertikalt till kollegers projekt så går det lättare att få en uppfattning om läget, situationen i organisationen.  

Gör Dig oberoende!

Många gånger handlar planering om att göra sig oberoende av tid, avstånd och plats. Med det menar vi att man självklart skall prata med och möta människor. Men ibland behöver Du ta reda på själv, hur det ligger till. På samma sätt som Du ofta har googlat fram något så är det möjligt att i verktyget Thinking Portfolio ta reda på det ligger till i verksamheten. Här till höger finns en komponent som kan finnas i varje projekt – statusflaggorna. Projektledarens eller projektägarens magkänsla kan förmedlas med hjälp av signaler och när Du har dem för alla projekt i hela organisationen – då har Du möjligheter att få en bra översikt över hur det står till i projekten.

Fördelarna med verktyget Thinking Portfolio

Mindre total Administration

Alla kan jobba och använda systemet, därför behöver man inte skicka runt separata PowerPoints och Excel filer.  Du minskar också risken för fel och misstag när information skall föras över från ena arket eller presentationen till den andra.

Hjälp att hålla uppgifter aktuella

Med hjälp av Thinking Porfolio och kvalitetsöversikten så kan Du snabbt hitta vilka projekt som inte riktigt blivit uppdaterade. Data läggs också in på en plats och används sedan i olika typer av rapporter vilket minskar risken för att bara en plats blir uppdaterad.

Bättre struktur

I Thinking Portfolio sätter Du upp en gemensam struktur, så Du behöver inte lära om inför varje projekt. Sedan går det lättare att jämföra projekt, tillfälligtvis stötta upp i någon annans projekt eller titta bakåt i tidigare projekt – allt följer samma upplägg!

Det finns bara där …

Det är bara ett system, inte tusentals filer utspridda på enskilda hårddiskar, fileservrar mm. Behöver Du veta något – gå in i Thinking Portfolio och informationen finns där!

Ta reda på mer

Tag kontakt med oss och berätta om Dina funderingar och utmaningar. Verktyget Thinking Portfolio hjälper hundratusentals människor varje dag, men varje människa är unik – så låt oss förstå hur vi kan hjälpa dig att bli framgångsrik.