Hållbarhet

Det finns ett grupp ord som ofta kan tolkas vitt och brett och har lite olika innebörd beroende på person. Ord som Demokrati, Projekt och numera Hållbarhet är några exempel. Hållbarhet kan ses ur ett perspektiv av ESG-(Environmental, Social och Governance), där governance bland annat handlar om en hållbar styrmodell i företaget, att inte vara…
Läs mer