Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Hållbarhet

Verksamhetsutveckla med oss!

Det finns ett grupp ord som ofta kan tolkas vitt och brett och har lite olika innebörd beroende på person. Ord som Demokrati, Projekt och numera Hållbarhet är några exempel. Hållbarhet kan ses ur ett perspektiv av ESG-(Environmental, Social och Governance), där governance bland annat handlar om en hållbar styrmodell i företaget, att inte vara ojuste eller korrupt.

Det finns många goda modeller för att rapportera hållbarhet ofta redovisade i form av utsläpp. Men räcker det? Kan det vara så att vi missar själva hållbarheten i hållbarhetsrapporteringen? Vad jag menar är att har vi en god struktur på vårt hållbarhetsarbete eller försöker vi göra så mycket som möjligt på en orimlig tid. Och är det kanske så att vi inte ens håller reda på alla idéer, tankar och projekt kring hållbarhet så att vi får göra om saker, vi förlorar goda möjligheter.

Under hösten 2022 så lanserar Thinking Portfolio sin hållbarhetsportfölj. Tanken med den är att hjälpa till med själva arbetet kring hållbarheten, se till att Du och Din organisation får en helhetsbild över arbetet så att inte själva hållbarhetsarbetet i sig blir ohållbart! För att läsa mer om vad portföljen innehåller gå gärna in under våra inspirationssidor och läs mer.