Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Kategori: Portföljhantering

Verksamhetsutveckla med oss!

Signalering

De flesta projekt hamnar vid någon tidpunkt i någon form av bekymmer, antingen genom sin egen förskyllan eller på händelser som inträffar ”utanför” projektet, i dess omgivning. Naturligtvis jobbar i ett projekt med riskbedömningar och/eller olika former av risklistor. Under projektets gång så försöker vi fånga upp riskerna med statusmöten och rapportering. Frågan är bara…
Läs mer

Portföljhantering

På engelska finns begreppet ”Portfolio Manager” vilket inte är helt enkelt att översätta. ”Portföljhanterare” kan låta som någon som står vid flygplatsens bagageplan och kastar portföljer hit och dit. ”PMO Chef” eller ”PMO Ansvarig” är mer en beteckning på den funktionella rollen, befattningen och talar inte om vad man gör. Titlar som ”Portföljvårdare”, ”Portföljadministratör” eller…
Läs mer

Perspektiv på Verktyg

Att organisationer idag blivit mer projektorienterade är ingen överraskning, däremot kan man bli överraskad över hur olika projekten följs upp och hanteras. Hur projekten kopplas till de strategiska målen, hur man undviker risker eller överbelastning i projektteamen samtidigt som man skapar synergier mellan de olika projekten varierar. För att kunna koppla projekten till de strategiska…
Läs mer