Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Kategori: Strategi

Verksamhetsutveckla med oss!

PMO och Organisationsledningen

Hur samverkar PMO och organisationsledningen? Karens M. Marks skriver i sin bok ”Experiences in Building a Leading PMO” och i kapitlet om ”Relationships/Stakeholders” hur ett PMO påverkas av ledningen i företaget och därför kan växla mellan en centraliserad och en decentraliserad uppbyggnad. Och detta med ledningsperspektiv på PMO är intressant; Hur fungerar relationen med PMO…
Läs mer

För många projekt – För lite tid?

År 2020 börjar kanske kännas gammalt, men kan inte låta bli att reflektera över ”Annual Report – Projekt State of Project Management” ifrån Wellingtone. Rapporten kan sammanfattas i några korta punkter – och situationen känns kanske igen från Din organisation också: Den största utmaningen är; ”Att det körs för många projekt” och de flesta ser…
Läs mer

Perspektiv på Sammanhang

Projekten i en portfölj finns i ett sammanhang, en miljö, det man skulle kunna kalla det dagliga livet i en organisation. I denna miljö finns inte bara de interna intressenterna utan även externa intressenter (exempelvis kunder eller finansiärer) och förhållanden som förändringar i teknologier och marknadsförutsättningar. Tänker man sig projekt som en transformation, sättet som…
Läs mer