Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

PMO och Organisationsledningen

Verksamhetsutveckla med oss!

Hur samverkar PMO och organisationsledningen? Karens M. Marks skriver i sin bok ”Experiences in Building a Leading PMO” och i kapitlet om ”Relationships/Stakeholders” hur ett PMO påverkas av ledningen i företaget och därför kan växla mellan en centraliserad och en decentraliserad uppbyggnad. Och detta med ledningsperspektiv på PMO är intressant; Hur fungerar relationen med PMO och Organisationsledningen?

Organisationsledningen har både enen positiv och negativ inverkan på PMO. När det fungerar som bäst så kan ledningen ge PMO inte bara auktoritet men också tydliga mål och strategier att uppfylla. Och när det inte går som bäst så aktiverar sig ledningen i den ”operativa” styrningen på olika sätt eller distanserar sig helt. Men det finns också en mer indirekt påverkan via ledningens relation med linjechefer. Igen är det en balansgång mellan tydligheten från ledningen i gjorda prioriteringar, resurssättning mm och linjechefernas bestämmande rätt. Risken finns att ledningen ger PMO tuffa riktlinjer, prioriteringar för att sedan ”mjukna” när linjens chefer talar om hur det verkligen förhåller sig dvs med rätt eller orätt sätter upp ett visst motstånd. I de här fallen får de också

Hur löser man det här? Det är naturligtvis lite beroende på organisationskulturen – men en väg är naturligtvis transparens. Olika projekt som göms bort i allehanda Excel-ark gör naturligtvis situationen inte lättare. Kan alla i organisationen oavsett nivå dela resursöversikten så är det lättare att påvisa var över- och underbeläggningarna finns.