Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Perspektiv på Sammanhang

Verksamhetsutveckla med oss!

Projekten i en portfölj finns i ett sammanhang, en miljö, det man skulle kunna kalla det dagliga livet i en organisation. I denna miljö finns inte bara de interna intressenterna utan även externa intressenter (exempelvis kunder eller finansiärer) och förhållanden som förändringar i teknologier och marknadsförutsättningar. Tänker man sig projekt som en transformation, sättet som organisationen förändrar sin form, produkter och processer blir det än viktigare att fundera över portföljens sammanhang.

Portföljer baserar sig på användning av en eller flera resurser, exempelvis personal, maskiner och material. Här kan man sätta portföljen i ett hållbarhetsperspektiv. Idag är detta perspektiv eller sammanhang så omfattande att det blivit en egen del eller dimension i portföljhanteringen.