Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Perspektiv på Uppföljning

Verksamhetsutveckla med oss!

Det finns många olika sätt att följa upp objekt (projekt) i portföljen. Ett sätt är att gå igenom alla objekten, risken att missa något minskar men priset i tid och ansträngning är högt om det görs ofta och regelbundet. Ett annat sätt är att välja ut en del, exempelvis 1/3 av objekten som man går igenom sedan nästa gång går man igenom nästa 1/3 och slutligen den sista tredjedelen. Gör man det här på månadsbasis så får man en utspridd kvartalsvis genomgång.

Ett annat annorlunda sätt är att arbeta med prognoser och helst prognoser som kan räknas ut automatiskt. Kostnads- och tidsutveckling kan vara svår att uppskatta och beräkna, men kan en uppräkningsfaktor tas fram så blir det lättare att beräkna de objekt som exempelvis kommer överstiga budgeten och på det sättet identifiera vad som skall följas upp.

Ett fjärde sätt är att använda sig av ”magkänslan”, men då inte genom att sticka upp fingret i luften och gissa. Istället kan man sätta upp parametrar, faktorer som man projektledare, objektägaren får uppskatta. I det här fallet så får man lita på att de som gör bedömningen är nära ”verkligheten” och har den bästa känslan för vad som kan gå på tok eller inte. Med hjälp av trafikljus och dess faktiska läge eller förändring kan man sedan identifiera det som behövs följas upp och det som ”rullar på som vanligt” och som behöver mindre tid för uppföljning.