Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Författare: PlanarioAdmin

Verksamhetsutveckla med oss!

Hållbarhet ur projektperspektiv

Tittar vi närmare på hållbarhetsarbetet i en organisation så handlar det mycket om att hantera risker, minska slöseri av olika slag, kommunicera med intressenter och implementera olika typer av förändringar. Därför så har hållbarhetsarbete och projektarbete mycket gemensamt. Ett aktivt PMO måste självklart komplettera sin verktygslåda med verktyget som stödjer och utvecklar och hållbarhetsarbetet i…
Läs mer

Hållbarhet

Det finns ett grupp ord som ofta kan tolkas vitt och brett och har lite olika innebörd beroende på person. Ord som Demokrati, Projekt och numera Hållbarhet är några exempel. Hållbarhet kan ses ur ett perspektiv av ESG-(Environmental, Social och Governance), där governance bland annat handlar om en hållbar styrmodell i företaget, att inte vara…
Läs mer

Signalering

De flesta projekt hamnar vid någon tidpunkt i någon form av bekymmer, antingen genom sin egen förskyllan eller på händelser som inträffar ”utanför” projektet, i dess omgivning. Naturligtvis jobbar i ett projekt med riskbedömningar och/eller olika former av risklistor. Under projektets gång så försöker vi fånga upp riskerna med statusmöten och rapportering. Frågan är bara…
Läs mer

Systematiskt lärande genom Projekt

Hållbarhet är ett av de viktigaste områdena att arbeta med idag. Det finns mycket att vinna på att tänka hållbart och många projekt startas upp. Det man kanske inte tänker på är att det många gånger skapas ny kunskap i alla dessa projekt och det är lätt att den går förlorad om man inte har…
Läs mer

PMO och Organisationsledningen

Hur samverkar PMO och organisationsledningen? Karens M. Marks skriver i sin bok ”Experiences in Building a Leading PMO” och i kapitlet om ”Relationships/Stakeholders” hur ett PMO påverkas av ledningen i företaget och därför kan växla mellan en centraliserad och en decentraliserad uppbyggnad. Och detta med ledningsperspektiv på PMO är intressant; Hur fungerar relationen med PMO…
Läs mer

Kunskapsdelning

Dagens organisationerna präglas inte bara av en ökad projektifiering, där uppgifter bedrivs mer och mer i projektform utan också en blandning av anställningsformer vad gäller resurserna. Organisationens egna anställda, personal från leverantörer samt underentreprenörer och konsulter jobbar ofta ihop. Verktyg som mail, chatverktyg och på senare år olika former av projektplatser används flitigt. Men ofta…
Läs mer

Multitasking

Johanna Rotman skriver i boken ’Manage Your Project Portfolio’; ”Multitasking is the fastest way to waste time. With enough multitasking, you can bring all work to a dead stop”. Oj! Är det inte precis det som vi är så bra på och som är lösningen på allt? Och är inte det som man söker när…
Läs mer

Intake Management

Ibland använder man ord som ”en riktig röra” eller ”fullständigt kaos”, många gånger beroende på i vilket känsloläge man är i. I det här fallen kan det underlätta med att sätta en etikett på problemet och i det här fallet skall vi nog använda ”Intake Management” och det är inte bara en etikett – det…
Läs mer

För många projekt – För lite tid?

År 2020 börjar kanske kännas gammalt, men kan inte låta bli att reflektera över ”Annual Report – Projekt State of Project Management” ifrån Wellingtone. Rapporten kan sammanfattas i några korta punkter – och situationen känns kanske igen från Din organisation också: Den största utmaningen är; ”Att det körs för många projekt” och de flesta ser…
Läs mer

Tankar kring PMO

I den akademiska världen talar man om att organisationer har blivit mer och mer projektdrivna. Och är det inte så? Om Du tittar Dig omkring så pågår projekt av olika slag. Beroende på verksamhet så kan det vara många, många små projekt, anskaffning av ett nytt system, en uppgradering, uppdatering av en likabehandlingsplan, ett bokslut?…
Läs mer