Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Kategori: Lärande

Verksamhetsutveckla med oss!

Systematiskt lärande genom Projekt

Hållbarhet är ett av de viktigaste områdena att arbeta med idag. Det finns mycket att vinna på att tänka hållbart och många projekt startas upp. Det man kanske inte tänker på är att det många gånger skapas ny kunskap i alla dessa projekt och det är lätt att den går förlorad om man inte har…
Läs mer

Kunskapsdelning

Dagens organisationerna präglas inte bara av en ökad projektifiering, där uppgifter bedrivs mer och mer i projektform utan också en blandning av anställningsformer vad gäller resurserna. Organisationens egna anställda, personal från leverantörer samt underentreprenörer och konsulter jobbar ofta ihop. Verktyg som mail, chatverktyg och på senare år olika former av projektplatser används flitigt. Men ofta…
Läs mer

Perspektiv på Sammanhang

Projekten i en portfölj finns i ett sammanhang, en miljö, det man skulle kunna kalla det dagliga livet i en organisation. I denna miljö finns inte bara de interna intressenterna utan även externa intressenter (exempelvis kunder eller finansiärer) och förhållanden som förändringar i teknologier och marknadsförutsättningar. Tänker man sig projekt som en transformation, sättet som…
Läs mer

Perspektiv på Uppföljning

Det finns många olika sätt att följa upp objekt (projekt) i portföljen. Ett sätt är att gå igenom alla objekten, risken att missa något minskar men priset i tid och ansträngning är högt om det görs ofta och regelbundet. Ett annat sätt är att välja ut en del, exempelvis 1/3 av objekten som man går…
Läs mer

Perspektiv på Projekt

Organisationer har olika perspektiv och inställningar till sin projektverksamhet. Ett sätt att se projekten är just som enskilda händelser och fokus ligger på vad varje projekt är tänkt att uppnå. Ett annat perspektiv är att se projekt som grupper med beroenden emellan sig och man samlar därför ihop dem som portföljer. Att se beroenden mellan…
Läs mer