Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Vad och Vem?

Verksamhetsutveckla med oss!

Du har många olika sätt att se på portföljstyrning – ett sätt är utifrån enkla grundfrågor som Vad och Vem? Vad handlar om hur organiserar, strukturerar man sin portfölj (områden, avdelningar, kundbehov), hur hanterar man resurserna och vad gör man när det gäller att skapa kompetens utifrån innehållet i portföljen. Vem eller vilka berör de olika rollerna, omfattar styrningen bara en viss grupp (företagsledning, styrgrupper etc) eller är det så att det finns en roll för alla i portföljen? Anledningen till att inkludera så många som möjligt har att göra med delaktighet och i förlängningen motivation. Även kombinationen ”Vem gör Vad” är naturligtvis av största vikt, dels för att hitta GAP men också dubbelarbete. Tittar man närmare på det här så kan man ibland hitta personer som utifrån olika data sammanställer dem till en presentation eller ett diagram. En lovvärd uppgift – men inte alltid effektivt. Därför bör man fundera på hur tydlig är de roller som ingår eller arbetar med portföljstyrningen.