Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Perspektiv på portföljhantering

Verksamhetsutveckla med oss!

Vad behöver man för att lyckas med sin portföljhantering? Spåkula – utbrister Du kanske. Och det må så vara att objekten i portföljen inte alltid utvecklas på det sätt som man förutspådde. Världen är föränderlig och det som gällde igår, gäller kanske inte idag. Men med lite positivt och nyktert tänkande så kan det vara så enkelt som ”god informationskvalitet”. Kvalitén i sig kan bedömas utifrån kriterier som relevans, begriplighet, precis, fullständighet mm. Men för att lyckas tror vi att den måste vara gemensamt bearbetad. Och det är lättare sagt än gjort. Den som haft möjligheten att ge sig in i stora gemensamma Excel ark vet att det inte är alltid enkelt att förstå den ursprungliga författarens avsikter, än mindre ge sig på att bearbeta och förändra. Ändå är det det som behövs. Varje människa har sitt perspektiv, sin bakgrund och har alltid något att tillföra för att berika portföljen.

Perspektiv, ordet är lätt att säga men vad menar vi med det? När det gäller objekten i en portfölj så har de relationer eller förbindelser med många olika delar, lite beroende på vilken typ av portfölj det här. Men ofta handlar det om relation till organisationens strategier (mål), till andra projekt och inte minst till olika typer av risker. De här områdena kan sällan uttryckas i otvetydiga matematiska formler utan måste istället tolkas. Och tolkning är alltid subjektiv, men ju fler som tolkar och kan kommunicera sin tolkning desto större möjlighet att täcka in delar som annars skulle bli förbisedda. Nu är det svårt att samla alla i en organisation i ett och samma rum för att kunna utbyta sina tankar och tolkningar. Men just därför kan ett verktyg som Thinking Portfolio® vara till hjälp, med hjälp av textrutor och inte minst noteringsmöjligheter finns det det plats att skriva ned sin tolkning och för andra att läsa tolkningarna. Och att de här noteringarna kan bli mycket värdefulla när tiden har gått och man går tillbaka; hur tänkte vi här? Då har noteringsfälten sin funktion som bärare av lite friare tankar och åsikter.