Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Kategori: PMO

Verksamhetsutveckla med oss!

Systematiskt lärande genom Projekt

Hållbarhet är ett av de viktigaste områdena att arbeta med idag. Det finns mycket att vinna på att tänka hållbart och många projekt startas upp. Det man kanske inte tänker på är att det många gånger skapas ny kunskap i alla dessa projekt och det är lätt att den går förlorad om man inte har…
Läs mer

PMO och Organisationsledningen

Hur samverkar PMO och organisationsledningen? Karens M. Marks skriver i sin bok ”Experiences in Building a Leading PMO” och i kapitlet om ”Relationships/Stakeholders” hur ett PMO påverkas av ledningen i företaget och därför kan växla mellan en centraliserad och en decentraliserad uppbyggnad. Och detta med ledningsperspektiv på PMO är intressant; Hur fungerar relationen med PMO…
Läs mer

Intake Management

Ibland använder man ord som ”en riktig röra” eller ”fullständigt kaos”, många gånger beroende på i vilket känsloläge man är i. I det här fallen kan det underlätta med att sätta en etikett på problemet och i det här fallet skall vi nog använda ”Intake Management” och det är inte bara en etikett – det…
Läs mer

För många projekt – För lite tid?

År 2020 börjar kanske kännas gammalt, men kan inte låta bli att reflektera över ”Annual Report – Projekt State of Project Management” ifrån Wellingtone. Rapporten kan sammanfattas i några korta punkter – och situationen känns kanske igen från Din organisation också: Den största utmaningen är; ”Att det körs för många projekt” och de flesta ser…
Läs mer

Tankar kring PMO

I den akademiska världen talar man om att organisationer har blivit mer och mer projektdrivna. Och är det inte så? Om Du tittar Dig omkring så pågår projekt av olika slag. Beroende på verksamhet så kan det vara många, många små projekt, anskaffning av ett nytt system, en uppgradering, uppdatering av en likabehandlingsplan, ett bokslut?…
Läs mer

Perspektiv på portföljhantering

Vad behöver man för att lyckas med sin portföljhantering? Spåkula – utbrister Du kanske. Och det må så vara att objekten i portföljen inte alltid utvecklas på det sätt som man förutspådde. Världen är föränderlig och det som gällde igår, gäller kanske inte idag. Men med lite positivt och nyktert tänkande så kan det vara…
Läs mer

Vad och Vem?

Du har många olika sätt att se på portföljstyrning – ett sätt är utifrån enkla grundfrågor som Vad och Vem? Vad handlar om hur organiserar, strukturerar man sin portfölj (områden, avdelningar, kundbehov), hur hanterar man resurserna och vad gör man när det gäller att skapa kompetens utifrån innehållet i portföljen. Vem eller vilka berör de…
Läs mer

Perspektiv på Verktyg

Att organisationer idag blivit mer projektorienterade är ingen överraskning, däremot kan man bli överraskad över hur olika projekten följs upp och hanteras. Hur projekten kopplas till de strategiska målen, hur man undviker risker eller överbelastning i projektteamen samtidigt som man skapar synergier mellan de olika projekten varierar. För att kunna koppla projekten till de strategiska…
Läs mer