Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Tankar kring PMO

Verksamhetsutveckla med oss!

I den akademiska världen talar man om att organisationer har blivit mer och mer projektdrivna. Och är det inte så? Om Du tittar Dig omkring så pågår projekt av olika slag. Beroende på verksamhet så kan det vara många, många små projekt, anskaffning av ett nytt system, en uppgradering, uppdatering av en likabehandlingsplan, ett bokslut? Och sedan finns det större projekt, ett byggprojekt som ”Mall of Scandinavia” får nog anses som ett sådant jätteprojekt och tittar man närmare på det stora projektet, så ser man att det förekom en stort antal mindre projekt i projektet.

Men hur styrs alla projekteten?

Här finns det nog olika svar. En del skulle nog säga att ekonomiavdelningen kanske inte styr; men har kontrollen på projekten genom att de läggs upp i bokföringen. Har man ett ERP-system så läggs säkert kundprojekten in där. Sedan finns det mer renodlade PMO, Project Management Office, men även har vi en massa varianter. En del fokuserar på någon funktion, kanske IT-verksamheten, en del på att koordinera och samordna i ett resurs PMO, sedan finns det kundfokuserade PMO och Strategiska PMO som ansvarar för de projekten som anses ”strategiska”. Finns med andra ord en massa olika sorters PMO.

Man kan ju fundera på vad är det för tankar som driver och inspirerar ett PMO. Att hålla ned kostnaderna och få projekten utförda i bestämd omfattning och till rätt datum är kanske det första som dyker upp. Men därefter? Vad står då på tur? Handlar det om att kunna synliggöra projekten för hela organisationen på ett bra sätt, att kunna utveckla och stödja projektledarna med metoder men också olika former av coaching?

Det finns mycket att fundera på här vad gäller PMO, speciellt om man försöker se det ifrån omgivningens (intressenternas perspektiv). Kanske det ändå är synligheten och transparensen som är det viktiga – att alla snabbt skall kunna få en överblick över vad som händer i företaget. Och varför är det så viktigt – motivation och engagemang är kanske ett bra svar på det.