Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Kategori: Uncategorized

Verksamhetsutveckla med oss!

Hållbarhet ur projektperspektiv

Tittar vi närmare på hållbarhetsarbetet i en organisation så handlar det mycket om att hantera risker, minska slöseri av olika slag, kommunicera med intressenter och implementera olika typer av förändringar. Därför så har hållbarhetsarbete och projektarbete mycket gemensamt. Ett aktivt PMO måste självklart komplettera sin verktygslåda med verktyget som stödjer och utvecklar och hållbarhetsarbetet i…
Läs mer

Hållbarhet

Det finns ett grupp ord som ofta kan tolkas vitt och brett och har lite olika innebörd beroende på person. Ord som Demokrati, Projekt och numera Hållbarhet är några exempel. Hållbarhet kan ses ur ett perspektiv av ESG-(Environmental, Social och Governance), där governance bland annat handlar om en hållbar styrmodell i företaget, att inte vara…
Läs mer

Tankar kring PMO

I den akademiska världen talar man om att organisationer har blivit mer och mer projektdrivna. Och är det inte så? Om Du tittar Dig omkring så pågår projekt av olika slag. Beroende på verksamhet så kan det vara många, många små projekt, anskaffning av ett nytt system, en uppgradering, uppdatering av en likabehandlingsplan, ett bokslut?…
Läs mer