Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Hållbarhet ur projektperspektiv

Verksamhetsutveckla med oss!

Tittar vi närmare på hållbarhetsarbetet i en organisation så handlar det mycket om att hantera risker, minska slöseri av olika slag, kommunicera med intressenter och implementera olika typer av förändringar. Därför så har hållbarhetsarbete och projektarbete mycket gemensamt.

Ett aktivt PMO måste självklart komplettera sin verktygslåda med verktyget som stödjer och utvecklar och hållbarhetsarbetet i organisationen. Ett första steg är självklart att försöka analysera strategin ur ett hållbarhetsperspektiv för att identifiera det som är viktigt. Här är alla organisationer olika, en del är mycket konkreta och tydliga andra är mer abstrakta vilket tar sig uttryck som att hållbarhet är viktigt eller att den är en ledstjärna i företaget (vilket kan vara svårt att konkretisera). Ofta får man en uppfattning om vilket perspektiv utifrån ESG som är det viktiga. Sedan kan man börja titta på i strategin eller på interna dokument knutna till strategin; vilka beslut tänker man fatta eller vilka beslut har man fattat! Beslut är ju lite lättare att bryta ned, hur tänker man sig uppnå beslutet, vilka aktiviteter och projekt behöver initieras.