Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Systematiskt lärande genom Projekt

Verksamhetsutveckla med oss!

Hållbarhet är ett av de viktigaste områdena att arbeta med idag. Det finns mycket att vinna på att tänka hållbart och många projekt startas upp. Det man kanske inte tänker på är att det många gånger skapas ny kunskap i alla dessa projekt och det är lätt att den går förlorad om man inte har något arbetssätt att ta reda på den.

Är man lite teoretisk så är det egentligen två olika saker man talar om; det organisatoriska lärandet och den organisatoriska kunskapen. Det organisatoriska lärandet handlar om de möten, workshops eller andra interaktioner som vi använder oss utav för att föra över kunskap. Och den organisatoriska kunskapen handlar om hur vi lagrar kunskapen, ofta i någon form av dokument men det kan också vara i rutiner eller processer.

Och det är som ett verktyg som Thinking Portfolio och arbetssättet kring det system kan ge ett systematiskt lärande (istället för att helt förlita sig på att vi lär av varandra när vi träffas vid kaffemaskinen på jobbet). Med systemet Thinking Portfolio kan vi dels fånga in kunskapen genom olika formulär (widgets), men speciella ”lessons learned” delar – men också genom att låta personer ha access till systemet och kunna söka upp kunskapen när de behöver den. Dessutom går det lätt att bygga upp veckomöten eller andra periodiska möten där man tillsammans går igenom datat som finns i projekten och på så sätt bygger upp sin kunskap.