Stockholm, Sverige
+46-(0)760-222803
kontakt@planario.se

Verksamhetsutveckla med oss!

Portföljhantering

På engelska finns begreppet ”Portfolio Manager” vilket inte är helt enkelt att översätta. ”Portföljhanterare” kan låta som någon som står vid flygplatsens bagageplan och kastar portföljer hit och dit. ”PMO Chef” eller ”PMO Ansvarig” är mer en beteckning på den funktionella rollen, befattningen och talar inte om vad man gör. Titlar som ”Portföljvårdare”, ”Portföljadministratör” eller…
Läs mer

Perspektiv på portföljhantering

Vad behöver man för att lyckas med sin portföljhantering? Spåkula – utbrister Du kanske. Och det må så vara att objekten i portföljen inte alltid utvecklas på det sätt som man förutspådde. Världen är föränderlig och det som gällde igår, gäller kanske inte idag. Men med lite positivt och nyktert tänkande så kan det vara…
Läs mer

Vad och Vem?

Du har många olika sätt att se på portföljstyrning – ett sätt är utifrån enkla grundfrågor som Vad och Vem? Vad handlar om hur organiserar, strukturerar man sin portfölj (områden, avdelningar, kundbehov), hur hanterar man resurserna och vad gör man när det gäller att skapa kompetens utifrån innehållet i portföljen. Vem eller vilka berör de…
Läs mer

Perspektiv på Verktyg

Att organisationer idag blivit mer projektorienterade är ingen överraskning, däremot kan man bli överraskad över hur olika projekten följs upp och hanteras. Hur projekten kopplas till de strategiska målen, hur man undviker risker eller överbelastning i projektteamen samtidigt som man skapar synergier mellan de olika projekten varierar. För att kunna koppla projekten till de strategiska…
Läs mer

Perspektiv på Sammanhang

Projekten i en portfölj finns i ett sammanhang, en miljö, det man skulle kunna kalla det dagliga livet i en organisation. I denna miljö finns inte bara de interna intressenterna utan även externa intressenter (exempelvis kunder eller finansiärer) och förhållanden som förändringar i teknologier och marknadsförutsättningar. Tänker man sig projekt som en transformation, sättet som…
Läs mer

Perspektiv på Uppföljning

Det finns många olika sätt att följa upp objekt (projekt) i portföljen. Ett sätt är att gå igenom alla objekten, risken att missa något minskar men priset i tid och ansträngning är högt om det görs ofta och regelbundet. Ett annat sätt är att välja ut en del, exempelvis 1/3 av objekten som man går…
Läs mer

Perspektiv på Governance

Projektstyrning (”project governance”) hjälper oss att synkronisera syftet med projektet och dess mål med organisationens strategi. Detta kan man göra på olika sätt, vanligtvis genom regler, processer och system. Men varför behöver man dessa regler och processer?   Teoretiskt kan det finnas en skillnad, en konflikt, mellan uppdragsgivaren och projektledarens målsättning, dvs projektledaren har sina…
Läs mer

Perspektiv på Projekt

Organisationer har olika perspektiv och inställningar till sin projektverksamhet. Ett sätt att se projekten är just som enskilda händelser och fokus ligger på vad varje projekt är tänkt att uppnå. Ett annat perspektiv är att se projekt som grupper med beroenden emellan sig och man samlar därför ihop dem som portföljer. Att se beroenden mellan…
Läs mer

Perspektiv på Risk

Om ett projekt lyckas eller misslyckas är något som först kan avgöras när projektet är helt klart och börjar användas. Projektet att bygga Regalskeppet Wasa var lyckat fram till att man började använda projektresultatet och började segla skeppet, men då förvandlades det ju dessvärre till en katastrof. Självklart kan utmaningar, problem dyka upp under projektets…
Läs mer